טיולים נבחרים
סין - ממלכת המזרח סין - ממלכת המזרח
סין, מקאו, הונג קונג – 15 יום/13 לילות
לפרטים
פלאי תאילנד - טיול משפחות לתאילנד פלאי תאילנד - טיול משפחות לתאילנד
תאילנד, כולל הצפון ופוקט – 13 יום/11 לילות
לפרטים
הרוקי'ס הקנדיים ואלסקה הרוקי'ס הקנדיים ואלסקה
קנדה - הרי הרוקי, קרוז לאלסקה – 18 יום
לפרטים
תאילנד המלכותית - קיץ חגים תאילנד המלכותית - קיץ חגים
תאילנד, כולל פאטייה ופוקט - 13יום/11 לילות
לפרטים
יפן - ארץ הסושי והסאקה יפן - ארץ הסושי והסאקה
בתקופת פריחת הדובדבן - 13 יום
לפרטים
תאילנד פלטינום תאילנד פלטינום
תאילנד - 16/17 יום 14 לילות
לפרטים
ההרשמה בעיצומה לטיולי לפלנד 2020! ההרשמה בעיצומה לטיולי לפלנד 2020!
ספארי חורף בלפלנד בטיסה ישירה לרובניימי 7 ימים
לפרטים
פניני הקריבים פניני הקריבים
קובה, פנמה, קוסטה ריקה – 17יום/15ילות
לפרטים
טיולים מאורגנים לדרום אמריקה טיולים מאורגנים לדרום אמריקה
ארגנטינה, צ'ילה, ברזיל, פרו, אקוודור
לפרטים
סלסה ורום קובני סלסה ורום קובני
קובה – 11-12 יום/ 10 לילות
לפרטים
נופים וערים באפריקה נופים וערים באפריקה
דרום אפריקה- 17 ימים
לפרטים

תנאים כללים - חבילות נופש

תנאים כלליים
לחבילות צפון אמריקה ואירופה

 
תנאי ביטול (בכפוף לתקנות הגנת הצרכן)
למעט מקרים בהם מופיעים תנאי ביטול מיוחדים ו/או נמסרו תנאי ביטול שונים בעת ביצוע הזמנה:
בין 29 ימים ל 22 ימים לפני היציאה - 25% ממחיר החבילה
בין 21 ימים ל 15 ימים לפני היציאה - 50% ממחיר החבילה
בין 14 ימים ל- 8 ימים לפני היציאה - 75% ממחיר החבילה
פחות מ 8- ימים לפני היציאה – 100% ממחיר החבילה
לגביי עסקאות בהן חלים על המארגנים חוק ותקנות הגנת הצרכן,
ביטול עסקה ע"י הצרכן יהיה בהתאם להוראות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010,
ובמקרה של עסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן),
גם בהתאם להוראות סעיף 14ג' עד 14ה' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981,
ודמי הביטול יהיו בגובה המקסימלי המותר לפי החוק והתקנות הנ"ל.
 
טיסות
הטיסות בחבילות מבוצעות ע"י חברות תעופה שונות,
בטיסות סדירות ובטיסות שכר, בתנאי רכישה מראש
וכפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה.


מלונות
כניסה לחדרים/דירות/וילות בדרך כלל תהיה בין השעות
14:00-17:00 ויציאה מהחדרים עד השעה 10:00-11:00.
על הנוסע לבדוק עם ההגעה את שעת העזיבה המדויקת
של החדר/דירה/וילה. בחלק מבתי המלון בהזמנת חדר
לשלושה/ארבעה אנשים ייתכן מצב בו בחדר תהיה
מיטה זוגית ובנוסף ספה נפתחת ו/או מיטת קומתיים.


השכרת רכב
במועד ביצוע ההזמנה יש למסור את שעת ההגעה
לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעת הלקוח כי הרכב
יישמר עבורו עד שעתיים משעת ההגעה. כמו כן על
הלקוח לוודא כי לא חלות הגבלות לגביי מסלול הנסיעה
אותו הוא מתכנן כגון: כניסה למדינות, מעבר מעבורות
ועוד. ההזמנה המאושרת מתייחסת לקבוצת רכב ולא
לסוג הרכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב
הניתנים לשינוי מעת לעת.
גיל השוכר - מובא בזאת לידיעת הלקוח, כי נהוג לקבוע
גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה
ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה. עליך להצטייד ברישיון
נהיגה (ישראלי ובינלאומי) בר תוקף של שנה לפחות
ובכרטיס אשראי בינ"ל.
שובר ההשכרה - השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה,
תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש
בישראל.
שינויים וביטולים - בגין כל שינוי שיבצע הנוסע יונפק
שובר חדש. לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של
השובר.
כיסוי ביטוחי - CDW הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור. TP הנו
כיסוי נגד גניבת הרכב השכור.
בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית למעט
במקרים בהם מצוין במפורש כי הביטוח כולל השתתפות עצמית, ו/או ביטוח ביטול השתתפות עצמית.
לתשומת לב הנוסע, הכיסויים אינם מכסים נזק שייגרם
למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.


מסים מקומיים
כל המחירים כוללים מסים מקומיים, אלא אם צוין אחרת.

תשלומים בחו"ל
לכל התשלומים בחו"ל יתווסף מע"מ מקומי.

החזרים
לא יינתן החזר עבור שירותים לא מנוצלים.

אשרות כניסה
על הנוסעים להצטייד באשרות כניסה למדינות השונות
ע"פ הוראות הקונסוליה של כל מדינה.
המידע בצורך באשרה והטיפול באשרה הנו באחריות
הנוסעים בלבד.


שינויי מחירים
כל תוספת הנובעת משינוי במסי הנמל ותוספות הדלק יחולו על הנוסע
בלבד. 


נזקים וביטוח
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה
מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף
שעלול להיגרם לו במהלך הנסיעה עקב תאונה, אלימות,
שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה,
דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש
בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת הנסיעה
עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא והמארגנים
מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי
נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים
בארגון הטיולים והחבילות כמתווכים בין הנוסע לבין
נותני השירותים ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה,
ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים
אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים
אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או
חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו"ב, על ידי
נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו
של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או
חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של
אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי
לגרוע או לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.


חילוקי דיעות
עצם הזמנת שירות כלשהו, או תשלום מקדמה, או
השתתפות בטיול/שירות וגם/או בחלק ממנו מהווה
את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת זו.
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד
המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני
החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרתו ארצה.
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של
נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו
ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי
המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל
מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש
התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד
הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט
מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

ט.ל.ח


לחבילות דרום מזרח אסיה
 
תנאי ביטול (בכפוף לתקנות הגנת הצרכן)
בעת אישור ההזמנה ללקוח, ימסרו תנאי הביטול.
לגביי עסקאות בהן חלים על המארגנים חוק ותקנות הגנת הצרכן,
ביטול עסקה ע"י הצרכן יהיה בהתאם להוראות
הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010,
ובמקרה של עסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן),
גם בהתאם להוראות סעיף 14ג' עד 14ה' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981,
ודמי הביטול יהיו בגובה המקסימלי המותר לפי החוק והתקנות הנ"ל.
 
כללי
הסיורים והחבילות המוצעים בחוברת זו ניתנים לשינוי על ידי
"רימון טיולים” ו/או החברות המארגנות, בהתאם לשיקול הדעת
המוחלט והמקצועי של הגופים הנ"ל, ובכלל זה,
אופן הביצוע של פרטי התכנית, ארגון סיורים חלופיים או כל
שינוי אחר כפי שיידרש בהתאם לנסיבות מפעם לפעם.
כל המידע אודות מסלולי הטיולים וביצועם בפועל, לרבות
תפקודם של מדריך הטיול והנהג, הנם באחריותן הבלעדית
של הנהלות חברות הטיולים המארגנות. מובא בזאת לידיעת
הנוסע, כי ביעדים מסוימים, הסיורים מודרכים ע"י נהג-מדריך,
בהתאם לנהוג במדינות אלה.

 
לינה
חלק מבתי המלון נוהגים לחייב את האורחים בתוספת תשלום
עבור ארוחות ערב חגיגיות בחג המולד וערב השנה האזרחית.
תוספת זו היא חובה. העלות המדויקת תימסר בעת אישור
ההזמנה.


תנאים טופוגרפיים
לידיעתך חלק מהמסלולים כוללים ביקור באזורים הרריים
גבוהים במיוחד, המתאפיינים באוויר דליל. אנו ממליצים לנוסע
לבדוק את תנאיו הטופוגרפיים של המסלול המוזמן על ידו על
מנת שיוכל להיערך בהתאם.


תשר
עלות הטיולים אינה כוללת תשר.
התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג.


אי הגעה
אי מימוש ההזמנה כמוה כביטול של הרגע האחרון ועל כן יחויב
הנוסע בדמי ביטול מלאים.


טיסות פנים
בחלק מהמסלולים יידרשו טיסות פנים שאינן כלולות במחיר
(למעט במקרים בהם צוין אחרת).
באחריות הנוסע לדאוג להזמנת טיסות הפנים ע"י סוכן הנסיעות.


חיסונים
ביקור בחלק מהיעדים המפורסמים בחוברת זו, מחייב, ע"פ
הוראות משרד הבריאות, קבלת חיסונים מתאימים.
יש לפנות ללשכת הבריאות המקומית לשם קבלת מידע באשר
לצורך בחיסון, בהתאם ליעדי הנסיעה.


החזרים
לא יינתן החזר עבור שירותים לא מנוצלים.

אשרות כניסה
על הנוסעים להצטייד באשרות כניסה למדינות השונות ע"פ
הוראות הקונסוליה של כל מדינה.
המידע בצורך באשרה והטיפול באשרה הנו באחריות הנוסעים בלבד.


נזקים וביטוח
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות,
מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם
לו במהלך הנסיעה עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה
של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות
רפואיות וכיו"ב.
מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת
הנסיעה עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא
והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח
אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון
הטיולים והחבילות כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים
ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות
וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות
שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע
לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו"ב, על
ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם.
זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או
חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם
נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או
לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.


חילוקי דעות
עצם הזמנת שירות כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות
בטיול/שירות וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע
לכל התנאים והמידע שבחוברת זו.
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד
המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה
לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרת המטייל ארצה.
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע
במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ,
לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור
שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד
המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/
או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות
שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

ט.ל.ח

מלאו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם במהרה!

שם מלא: טלפון:
דוא"ל: הודעה:
התקשרו עכשיו 03-5260011 cal