נוסעים כותבים

יהללך זר ולא פיך...

מכתבי תודה נוספים ממטיילים למדריכים של רימון: